جداول کاربردی بلبرینگها Application Tables

لطفا امتیاز دهید post

استفاده از انواع بیرینگ در طراحی صنعتی

برای انتخاب صحیح نوع ، سایز یا اندازه ، توان ، دور و سرعت بیرینگ در صنایع گوناگون ، یکی از روشها ، استفاده از جدول استاندارد بلبرینگها میباشد که البته پس از محاسبه تنشها و بررسی حداکثر سرعت چرخش مجاز و در نظر گرفتن لقی داخلی بلبرینگ و رولبرینگ میباشد که کمک زیادی به طراحی مینماید . به هنگام طراحی تجهیزات ، دمای کاری ، شرایط محیطی و میزان تلورانسها ، آلودگی محیطی ، روانکاری و ارتعاشات داخلی و خارجی نیروهای وارده ، ضربات ، سرعت چرخش و دوران تجهیزات در شرایط انتخابی بیرینگ تاثیر میگذارد. جداول استاندارد بصورت pdf و یا عکس قابل دسترس است.

کاربردها

کاربرد این جداول برای استفاده انتخاب انواع بیرینگ ها ، اسلوبرینگ ها ، انواع گیربکسها ، تجهیزات در صنایع گوناگون میباشد.

از مواردی که میتوان از جداول زیر استفاده کرد انتخاب صحیح بیرینگ برای گیربکسهای صنعتی ، گیربکسهای خورشیدی و حتی گیربکسهای سیکلوییدی (زمینه های تخصصی این شرکت ) میباشد

بیرینگهای تعمیر شده

برای بیرینگ های تعمیر شده علاوه بر موارد فوق و پس از بازسازی و اصلاح بیرینگ های مستعمل ، تشخیص سلامت بلبرینگ و قابل استفاده بودن آنها از طریق انطباق با جداول لقی داخلی بسیار مهم میباشد.

بیرینگهای متعلق به تجهیزات انتخابی در کارخانه جات فولادی ، معدنی ، غذایی ، پتروشیمی ، نفتی ، سیمانی ، تولید آلومینیوم و مس ، شرکتهای حمل و جابجایی مواد ، جرثقیلها و … بر همین اساس انتخاب میگردند.

جدول شماره گذاری انواع بیرینگ بطور استاندارد ( برگرفته از شرکت SKF ) که کمک زیادی به شناخت اولیه انواع بلبرینگ( Ball bearing ) ، رولبرینگ ( Roller bearing ) ، بیرینگ کف گرد یا تراست ( Thrust ) ، بیرینگ مخروطی یا تیپر (Taper roller bearing = TRB)، بیرینگ سیلندریکال یا رولربرینگ ( Cylindrical roller bearing ) و بیرینگ های اسفریکال یا بشکه ای ( Spherical roller bearing )و … مینماید.

جدول شماره گذاری طرح های مختلف بیرینگ

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگهای اسفریکال با شافت سیلندریکال ( استوانه ای)

بیرینگ های اسفریکال با دو نوع رینگ داخلی ارایه میگردند ، یکی بصورت سوراخ سیلندریکال و دیگری بصورت مخروطی که قابلیت سوار شدن روی اسلیو رینگ با مهره چاکنات را دارد . به هنگام مراجعه به جدول لقی داخلی باید مراقب انتخاب صحیح بود.

Radial Internal Clearance of Spherical Roller Bearings

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگهای اسفریکال با شافت سیلندریکال Radial Internal Clearance of Spherical Roller Bearings

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگ های اسفریکال با سوراخ مخروطی

اندازه گیری میزان لقی داخلی شعاعی برینگ اسفریکال یا بشکه ای به روش فیلر زدن میباشد و پس از فیلر زدن ، کلاس لقی بیرینگ مشخص میگردد که در کدامیک از آنها میباشد ، C2 – C3 -C4 – C5 و یا Normal

radial internal clearance of spherical roller bearings with a tapered bore

radial internal clearance of spherical roller bearings with a tapered bore-جدول لقی داخلی بیرینگ های اسفریکال با سوراخ مخروطی – ماتسوکو

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگهای سیلندریکال یا رولربرینگ

یکی از روشهای اندازه گیری لقی داخلی این نوع از بیرینگ ها ، فیلر زدن برینگ میباشد.

Radial Internal Clearance of Cylindrical Bearings

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگهای سیلندریکال Radial Internal Clearance of Cylindrical Bearings

جدول لقی داخلی بلبرینگ شیار عمیق radial internal clearance of deep groove ball bearing

بالبیرینگ یا بلبرینگ ها در نوع شیار عمیق دارای لقی شعاعی با شرح جدول زیر میباشد که برای اندازه گیری میزان لقی روش خاص خود را دارد.

جدول لقی داخلی radial internal clearance بلبرینگ شیار عمیق deep groove ball bearing برگرفته از سایت شرکت SKF

جدول لقی داخلی شعاعی بلبیرینگ خود تنظیم

برای اندازه گیری کلیرنس یا لقی مجاز این نوع از بلرینگها از روش خاص خود باید استفاده نمود.

Radial internal clearance of self-aligning ball bearings

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگ self aligning radial internal clearanceخود تنظیم ( از شرکت SKF)

جدول لقی داخلی محوری رولر بیرینگ مخروطی تک ردیفه در حالت جفتی بصورت دوبل

بیرینگ مخروطی تک ردیفه دارای لقی داخلی نمیباشد ، چون تمامی رولرها به رینگ ها چسبده هستند ولی برای استفاده از آنها بصورت دوبل یا جفتی حتما باید لقی مجاز شعاعی در نظر گرفت ، با توجه به اینکه این میزان در تیپر رولر برینگ ها وجود ندارد میتوان با استفاده از یک فاصله انداز یا اسپیسر Spacer این کار را انجام داد به این صورت که با استفاده از لقی بین اسپیسر و رینگها و ایجاد فاصله در راستای محور بیرینگ ، فاصله یا لقی شعاعی بوجود آورد. البته توصیه میگردد جهت جلوگیری از وارد نمودن صدمات به بیرینگ های مخروطی این وظیفه را به شرکت فنی مهندسی مانا تجارت سروش ( ماتسو کو ) واگزارید.

axial internal clearance of matched single row metric tapered roller bearings

Axial internal clearance of matched single row metric tapered roller bearings جدول لقی محوری داخلی بیرینگ مخروطی تک ردیفه بصورت دوبل یا جفتی-شرکت ماتسوکو

جدول تخصصی خصوصیات گیریس برای بلبرینگهای تماس زاویه ای درپوش دار

– Technical specifications of special greases for capped angular contact ball bearings

جدول تخصصی خصوصیات گیریس برای بلبرینگهای تماس زاویه ای درپوش دار برگرفته از شرکت SKF- شرکت ماتسوکو

جدول اطلاعات گیریس پیشنهادی برای بلبرینگ شیار عمیق درپوش دار

در خصوص انواع روانکار در صفحه مخصوص خود بیشتر آشنا گردید.

Technical speciications of special greases for capped deep groove ball bearings

جدول اطلاعات گیریس پیشنهادی برای بلبرینگ شیار عمیق درپوش دار برگرفته از شرکت SKF- شرکت ماتسوکو

اسلوبرینگ ها

جدول نمونه ای از شماره گذاری اسلو بیرینگ ها برگرفته از شرکت Rothe Erde

نمونه شماره گذاری اسلیو بیرینگ مربوط به شرکت Rothe Erde – شرکت ماتسوکو

برای داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از صفحه اسلوبرینگ و یا تعمیر اسلوبرینگ این سایت استفاده نمایید.

در هر حال برای مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر از تماس با ما استفاده نمایید.