جداول کاربردی Application Tables

برای انتخاب صحیح بیرینگ در صنایع گوناگون ، یکی از روشها ، استفاده از جدول لقی داخلی بیرینگ میباشد که کمک زیادی به طراحی مینماید . به هنگام طراحی تجهیزات ، دمای کاری ، شرایط محیطی و میزان تلورانسها ، آلودگی محیطی ، روانکاری و ارتعاشات داخلی و خارجی تجهیزات در شرایط انتخابی بیرینگ تاثیر میگذارد. علاوه بر آن پس از بازسازی و اصلاح بیرینگ های مستعمل ، تشخیص سلامت بیرینگ و قابل استفاده بودن آنها از طریق انطباق با جداول لقی داخلی میباشد.

بیرینگهای متعلق به تجهیزات انتخابی در کارخانه جات فولادی ، معدنی ، غذایی ، پتروشیمی ، نفتی ، سیمانی ، تولید آلومینیوم و مس ، شرکتهای حمل و جابجایی مواد ، جرثقیلها و … بر همین اساس انتخاب میگردند.

جدول شماره گذاری انواع بیرینگ بطور استاندارد ( برگرفته از شرکت SKF ) که کمک زیادی به شناخت اولیه انواع بلبرینگ ، رولبرینگ ، بیرینگ کف گرد ، بیرینگ مخروطی ، بیرینگ سیلندریکال و … مینماید.

جدول شماره گذاری طرح های مختلف بیرینگ

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگهای اسفریکال با شافت سیلندریکال

Radial Internal Clearance of Spherical Roller Bearings

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگهای اسفریکال با شافت سیلندریکال Radial Internal Clearance of Spherical Roller Bearings

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگهای سیلندریکال

Radial Internal Clearance of Cylindrical Bearings

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگهای سیلندریکال Radial Internal Clearance of Cylindrical Bearings

جدول لقی داخلی radial internal clearance بلبرینگ شیار عمیق deep groove ball bearing

جدول لقی داخلی radial internal clearance بلبرینگ شیار عمیق deep groove ball bearing برگرفته از سایت شرکت SKF

جدول لقی داخلی شعاعی بلبیرینگ خود تنظیم

Radial internal clearance of self-aligning ball bearings

جدول لقی داخلی شعاعی بیرینگ self aligning radial internal clearanceخود تنظیم ( از شرکت SKF)

جدول لقی داخلی محوری رولر بیرینگ مخروطی تک ردیفه در حالت جفتی بصورت دوبل

Axial internal clearance of matched single row metric tapered roller bearings جدول لقی محوری داخلی بیرینگ مخروطی تک ردیفه بصورت دوبل یا جفتی

جدول تخصصی خصوصیات گیریس برای بلبرینگهای تماس زاویه ای درپوش دار

– Technical speciications of special greases for capped angular contact ball bearings

جدول تخصصی خصوصیات گیریس برای بلبرینگهای تماس زاویه ای درپوش دار برگرفته از شرکت SKF

جدول اطلاعات گیریس پیشنهادی برای بلبرینگ شیار عمیق درپوش دار

Technical speciications of special greases for capped deep groove ball bearings

جدول اطلاعات گیریس پیشنهادی برای بلبرینگ شیار عمیق درپوش دار برگرفته از شرکت SKF

جدول نمونه ای از شماره گذاری اسلو بیرینگ ها برگرفته از شرکت Rothe Erde

نمونه شماره گذاری اسلیو بیرینگ مربوط به شرکت Rothe Erde