خرابی ترک crack

خرابی ترک – Cracks bearing

خرابی ترک Crack failure اغلب در سطوح غلتش ( raceway ) اتفاق میافتد ولی در لبه های رینگ ها و در سطوح انتهای رولر ها و همچنین در قفسه ها نیز رخ میدهد. شناخت عوامل ایجاد و برطرف کردن به موقع آنها و یا جلوگیری از عوامل ایجاد میتواند هزینه های تعمیراتی را کاهش دهد.ترک هایی که در raceway رینگها یا المانهای غلتان ( رولرها و ساچمه ها ) ایجاد میگردد و ادامه استفاده تحت این شرایط ، منجر به بزرگتر شدن و گسترش ترکها و یا شکستگی میشود.

ترک حرارتی ایجاد شده در لبه های رینگ خارجی روبر بیرینگ 2 ردیفه سیلندریکال در اثر تولید گرمای غیر نرمال در نتیجه تماس سایشی بین رینگ خارجی و قطعات جانبی – cracks failure – مانا تجارت سروش

ترکها در چه نقاطی از بیرینگ بوجود می آیند؟

ترک ها بیشتر در سطوح غلتش Raceways یعنی روی رینگها و المانها همانند رولر ها و ساچمه ها و نیز بر روی لبه های رینگ که با رولر در تماس سایشی قرار دارد و یا در لبه خارجی رینگ که با قطعات مجاور در تماس است و نیز ممکن است در قفسه هم رخ دهند.

ترکهای ریز مشاهده شده در سطح کناری رولر مربوط به بیرینگ تراست کف گرد مخروطی Taper Roller Trust bearing که بر اثر روانکاری ضعیف باعث تولید گرما در خلال لغزش در موضع گردیده بوجود آمده است- خرابی ترک Crack failure – مانا تجارت سروش

ادامه کار در شرایط موجود با وجود ترکهای ریز میکروسکوپیک در سطوح یاد شده باعث عمیق شدن ترکها و گسترش آنها میشود. درصورتیکه به موقع ترکها شناسایی و اقدامات لازم در خصوص برطرف نمودن آنها صورت پذیرد و عوامل ایجاد نیز حذف گردند ، میشود هزینه های تعمیراتی و جاری را کاهش داد.

ترکهای گسترش یافته در امتداد شعاعی و محوری در رینگ خارجی بیرینگ سیلندریکال 2 ردیفه بر اثر پوسته پوسته شدن Flaking در نتیجه ضربه وارده به رینگ ( بارهای لحظه ای shock load) – خرابی ترک crack failure – مانا تجارت سروش

عوامل ایجاد ترک در بیرینگ:

1-

 • تداخل بیش از حد ( کمبود لقی داخلی بیش از حد )
 • بار بیش از حد و بارهای لحظه ای ( بارهای محوری و یا شعاعی بیش از حد و یا shock load که معمولا در هنگام مونتاژ رخ میدهد و یا در نتیجه انتخاب غلط بیرینگ بوجود می آید )
 • پیشرفت پوسته پوسته شدن ( Flaking failure )
 • گرمای تولید شده و مذاب ایجاد شده ناشی از تماس بین قطعات مونتاژی و رینگها ( در مواقع امکان دارد به دلیل روانکاری نامناسب تماس بین المانها رخ دهد و المانها بجای اینکه بر روی فیلم روغن بغلتند بر روی هم غلتیده و تماس مستقیم داشته باشند که باعث تولید گرما و مذابهای میکروسکوپیک خواهد شد . در این نقاط به علت ایجاد تنشهای حرارتی ، تمرکز تنش رخ داده و مستعد بوجود آمدن ترک میگردند)
 • تولید گرما به دلیل خزش یا سر خوردن ( به هنگام اعمال بار نامناسب و یا استفاده از روانکار نامناسب و یا تیپ نامناسب بیرینگ و یا در لبه های رینگ ها که با کناره های رولر ها در تماسند ، سرخوردن المانهای غلتان مثل رولر ها بر روی رینگ ها رخ دهد که خود باعث ایجاد گرما و تمرکز تنشهای حرارتی و ایجاد ترک خواهد شد )

2-

 • ضعف زاویه شافت مخروطی ( در صورتیکه بیرینگ های مخروطی روی شافتهایی با زاویه نامناسب قرار گیرند ، با اعمالی بر روی بیرینگ بجای گسترش بصورت صفحه ای ، بصورت خطی منتقل شده لذا بار در موضع افزایش داشته باعث overload و در نتیجه overheat و سپس تمرکز تنش حرارتی و ایجاد ترک میگردد)
 • ضعف استوانه ای شافت ( در صورتیکه شافت در خاصیت استوانه ای بودن ضعف داشته باشد یعنی cylindrical نبوده و بیضوی Oval باشد نیز با توزیع خطی یافته و در مقطع overload و سپس overheat میگردد. که خود باعث تمرکز تنش حرارتی و ترک میگردد )
 • تداخل پخ گوشه رینگ با پخ گوشه شافت ( این مورد هنگامیکه پخ شافت از رینگ بزرگتر باشد از 2 جنبه اتفاق می افتد : اول اینکه باعث میگردد که لبه رینگ بدون پشتیبان و تکیه گاه باشد و لذا قادر به انتقال بارهای محوری وارده به لبه رینگ به تکیه گاه نباشد که خود باعث خرابی شکستگی لبه خواهد گردید و دوم اینکه رینگ بطور کامل بر روی شافت نشیمن گاه نداشته باشد که این مورد مشابه عدم زاویه صحیح شافت و یا عدم دایروی بودن شافت میگردد)
رینگ خارجی بیرینگ سیلندریکال 2 ردیفه گه رینگ خارجی چرخش دارد بر اثر گرمای ناشی از عدم چرخش و سر خوردن رینگ بر روی سطح در تماس دچار ترک گردیده – خرابی ترک crack failure – مانا تجارت سروش
ترک محوری ایجاد شده بر روی رینگ داخلی بیرینگ اسفریکال بر اثر اختلاف دمای بین شافت و رینگ داخلی بیرینگ ناشی از نیروی حاصل از پرس انطباقی زیاد – خرابی ترک crack failure – مانا تجارت سروش

راه حل برطرف کردن خرابی ها:

 • اصلاح تداخلات ( اصلاح انطباقات بین شافت و بیرینگ و یا بیرینگ و هوزینگ و نیز اصلاح لقی داخلی بیرینگ متناسب با تایپ بیرینگ انتخابی )
 • کنترل شرایط اعمال بار ( در صورت امکان کاهش بارهای اضافی و حذف بارهای لحظه ای و یا تغییر بیرینگ و اصلاح تایپ بیرینگ بر مبنای بارهای موجود )
 • بهبود روش نصب ( استفاده از تجهیزات مناسب نصب همانند هیتر القایی و یا ابزار مونتاژ به جای استفاده از ضربه )
 • استفاده از شافت با شکل مناسب ( اصلاح دایروی بودن شافت و یا اصلاح زاویه مخروط در شافتهای مخروطی )
مقطع رینگ داخلی بیرینگ اسفریکال که نشان دنده شکستگی در رینگ میباشد – منشا شکستگی دقیقا زیر سطح raceway میباشد – خرابی ترک crack failure- مانا تجارت سروش
ترک محوری روی سطح رولر بیرینگ اسفریکال – خرابی ترک crack failure – مانا تجارت سروش

روشهای تشخیص ترک در بیرینگ چیست؟

ترک باعث گسترش خرابی بیرینگ خواهد شد؟

آیا ترک crack در چه نوع و تایپ بیرینگ رخ میدهد؟

آیا خرابی ترک crack failure در رینگ داخلی بیرینگ کاری و پشتیبان غلتکهای نورد هم رخ میدهد؟

روش اصلاح ترک روی بلبرینگ چیست؟

1 thought on “خرابی ترک – Cracks bearing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *