لطفا امتیاز دهید page

طراحی و تولید و بازسازی و تعمیر انواع قطعات خاص مانند انواع گیربکس ها و گیربکسهای سیکلوییدی و قطعاتی که مشابه داخلی نداشته و وارداتی بوده از قبیل بیرینگهای خاص ، گیربکسهای خاص و …

از دیگر توانایی های این شرکت ساخت و تولید ابزار و تجهیزات خاص به روش مهندسی معکوس میباشد که با پشتوانه دانش مهندسی و تجربه متخصصین قابل انجام است.

برای هماهنگی تعمیر و سرویس تجهیزات خاص چه باید کرد؟

تجهیزات خاص شامل چه تجهیزاتی است؟