گیربکسهای صنعتی

نظر به مصرف گیربکس ها در همه صنایع و از جمله صنایع فولادی و معدنی و با توجه به کاربرد زیاد و نیز خرابیهای زیاد مشاهده شده ، زمینه طراحی ، ساخت و تعمیر و بازسازی و تغییر طرح و آنالیز خرابی و رفع عیوب در طراحی گیربکسها هم جزو فعالیتهای این شرکت قرار گرفت.

گیربکسها به دسته بندیهای زیاد تقسیم میگردند. لذا فعالیت این شرکت بیشتر در زمینه طراحی ، محاسبه ، ساخت و تولید گیربکسهای خاص و بزرگ و نیز گیربکسهای سیکلوئیدی میباشد. گیربکسهای تک مرحله ( one stage) و چند مرحله ای ( multi stage) ، هلیکال ، ساده ، حلزونی ، مخروطی ، خورشیدی و …

تعمیر و بازسازی انواع گیربکس و نیز گیربکسهای سیکلویید و خاص نیاز مسلم صنایع گوناگون میباشد از جمله ذوب آهن و فولاد سازی ها و البته در صنایعی مانند معادن و صنایع غذایی پتروشیمی ، نفت و … کاربرد دارد.

( بلبرینگ – بالبیرینگ – بالبرینگ – بلبیرینگ – رولبرینگ – رولبیرینگ – رولر )

گیربکسهای سیکلوئیدی با توجه به نیاز به دانش فنی بالا و علم ریاضی و نیاز به دستگاههای خاص و high tech ، طراحی و تعمیرات و ساخت را با مشکل مواجه میسازد که این شرکت با سرمایه گذاری در زمینه کسب دانش فنی و تخصصی وارد این مقوله گردیده و پس کسب تجارب فراوان اقدام به تعمیر اینگونه گیربکسها مینماید.

کجا گیربکس را تعمیر کنیم؟

شرایط تعمیر گیربکس چیست؟

چه موقع و کی به تعمیر گیربکس نیاز داریم؟

سرویس و نگهداری گیربکسها و تعمیرات دوره ای چکونه اند؟