denting - خرابی لهیدگی

خرابی تورفتگی ( لهیدگی ) – Denting bearing

خرابی لهیدگی denting بر اثر وجود و ورود ذرات فلزی به داخلی بیرینگ و بین المانهای غلتان رخ میدهد.

سایش بیرینگ

سایش خرابی بیرینگ-Wear bearing

سایش wear و دلایل بوجود آمدن آن در بیرینگ ها