denting - خرابی لهیدگی

خرابی تورفتگی ( لهیدگی ) – Denting

خرابی لهیدگی denting بر اثر وجود و ورود ذرات فلزی به داخلی بیرینگ و بین المانهای غلتان رخ میدهد.

سایش بیرینگ

سایش یک عامل خرابی بیرینگ-Wear

سایش wear و دلایل بوجود آمدن آن در بیرینگ ها