مجوزها

انواع مجوزهای فعالیت این شرکت دانش بنیان با استفاده از سوابق و تجارب قبلی خود و با استعانت از دانش فنی در زمینه های فعالیت توانایی حل مسایل مربوطه را برای صنایع دارد و با توجه به این موارد توانسته مجوزهای مورد نیاز را اخذ نماید برخی از مجوزها در ادامه آورده شده است: پروانه […]