کم فالوور بیرینگ - مانا تجارت سروش

بادام بیرینگ

طراحی ساخت تعمیر وبازسازی و تولید انواع بیرینگ بادامکی -Cam follower – Cam roller- Cam bearing