5/5 - (1 امتیاز)

با داشتن سابقه فعالیت و کسب تجارب گوناگون در صنعت اقدام به کسب علوم مختلف ، انجام مشاوره و ارایه خدمات مشاوره یکی از وظایف این شرکت میباشد.

انتخاب صحیح ، بررسی مدارک و مطابقت با واقعیتها و انجام اصلاحیات در مدارک ، اصالت سنجی و تطابق با نقشه و مدارک و طراحی و تولید مطابق نیاز مشتری برای انواع گیربکس و بیرینگ و آب بند و هیتر القایی از جمله خدمات مشاوره ای این شرکت میباشد.

بررسی مدارک و انتخاب صحیح

اصالت سنجی

طراحی و تولید