5/5 - (1 امتیاز)

تعمیر گیربکسهای صنعتی

گیربکسها یکی از حساسترین تجهیزات در صنایع میباشند که وظیفه انتقال قدرت ، کاهش و یا افزایش آن را بر عهده دارند. بر اساس توان کاری زاویه شافت ورودی و خروجی ، سرعت شافت ورودی و خروجی و چند مرحله ای بودن به دسته بندی های زیادی قسمت میگردند. نظر به اینکه در صنایع بزرگ اکثر تیپهای گیربکس ها وجود دارند لذا نیاز به دانش فنی بالایی برای تعمیرات و نگهداری آنها وجود دارد. شرکت مانا تجارت سروش با توجه به این نیاز و شناسایی عیوب واقع شده به عنوان مشاور در طراحی و ساخت و تعمیر گیربکسها خود را معرفی نموده است.

خرابی های گیربکسها

خرابیهای پیش آمده در این تجهیز بیشتر بدلیل فرسوده شدن دنده ها ، روانکاری ضعیف ، عدم کنترل ورود ذرات و آلودگیها ، نگهداری ضعیف و خرابی بیرینگهای داخلی ، شوک لودها و ضربات شدید راه اندازی و مهمتر از همه عدم تنظیم اولیه و دقیق لقی داخلی ( بک کش ) میباشد. خوردگی دنده ها سایش و زنگ زدگی سطوح دنده ها از موارد عمده خرابی گیربکسها میباشد. البته در موارد زیادی نیز عدم کنترل دقیق و سرویس های به موقع دوره ای و عدم روانکاری مناسب و دوره ای و عدم تعویض به موقع روانکار و فیلترهای روانکار و نیز عدم چک و کنترل و سرویس به موقع بیرینگهای آنها نیز از موارد خرابی عمده گیربکسها میباشد. شرکتهای فولادی ، معدنی ، پتروشیمی ، نفتی ، غذایی ، نیروگاهی و… از مشتریان این واحد تعمیراتی میباشند.

( بلبرینگ – بالبیرینگ – بالبرینگ – بلبیرینگ – رولبرینگ – رولبیرینگ – رولر )

دستورالعملهای کاری

تهیه دستور العمل نگهداری ، برنامه چک و کنترل دوره ای و تعویض روانکار ، آب بندها و کنترل دمای گیربکس یکی دیگر از راه های افزایش عمر گیربکسها میباشد.

این شرکت پس از دمونتاژ گیربکسها و کنترل المانها و بررسی خرابیهای بوجود آمده ، اقدام به تهیه گزارشات خرابی مینماید و سپس بر اساس آن ، دستورالعمل تعمیراتی تهیه میگردد.

بر اساس دستورالعملهای تهیه شده و نیز گزارشات خرابی ، و در صورت عدم وجود برنامه های نگهداری و کنترلی اقدام به نگارش آنها مینماید و سپس با هماهنگی مشتری تدوین و قابل اجرا میشود.