خرابی ربایش - seizure

خرابی ربایش – Seizure

از دیگر خرابیهای بیرینگ ها ، ذوب سطحی Seizure میباشد. این خرابی میتواند در همه نوع بیرینگ مشاهده گردد، از بلبرینگ ، رولبرینگ ، بیرینگ مخروطی ، سیلندریکال رولر بیرینگ ، و انواع دیگر میتواند رخ دهد. و شکل کلی آن تغییر رنگ بیرینگ در محل raceway روی رینگ ها و یا المانهای غلتان میباشد.

رینگ داخلی رولر بیرینگ اسفریکالspherical roller bearing – قطعات ریز قفسه که بخاطر روانکاری ناکافی insufficient lubrication بر روی سطح raceway چسبیده و نورد شده باعث ذوب و تغییر رنگ raceway شده – خرابی ذوب سطحی seizure – مانا تجارت سروش

شکل کلی خرابی ذوب سطحی

زمانیکه دمای بیرینگ در خلال کار و چرخش بیش از حد افزایش پیدا میکند ، بیرینگ تغییر رنگ میدهد . سپس رینگها در محل raceway ، المانهای غلتان و قفسه ها ، نرم شده ، ذوب میشوند و در صورت انباشت خرابیهای مذکور ، تغییر شکل میدهد .

رولرهای بیرینگ اسفریکال spherical roller bearing – بر اثر روانکاری نامطلوب insufficient lubricationو چسبندگی ذرات کنده شده از قفسه بر روی سطح شان دچار ذوب سطح رولر و تغییر رنگ گردیده – خرابی ذوب سطحی seizure- مانا تاجارت سروش

دلایل ایجاد خرابی seizure

 • روانکاری ضعیف ، میتواند موجب ایجاد اصطکاک و افزایش دما گردد.
 • بار و پیش بار بیش از حد ، میتواند باعث ایجاد افزایش دما در بیرینگ شود.
 • سرعت دورانی بیش از حد ، افزایش دما را در بر دارد.
 • لقی داخلی بیش از حد کم ، باعث درگیری بیش از حد المانها و در نتیجه خنک سازی به خوبی انجام نشده دمای کلی بیرینگ بالا میرود.
 • ورود آب و ذرات ، باعث افزایش اصطکاک و عدم خنک سازی و در نتیجه افزایش دما خواهد شد.
 • دقت پایین شافت و هوزینگ ، یا همان غیر همراستایی شافت و هوزینگ باعث فشار بر ناحیه کوچکتر و در نتیجه افزایش دمای موضعی در ناحیه کوچکتر میگردد.
 • خمش شافت بیش از حد ، مانند مورد قبل میتواند ناحیه کوچکی را درگیر کرده و در نتیجه افزایش دما را داشته باشد.
رینگ داخلی بلبرینگ تماس زاویه ای angular contact ball bearing – تغییر رنگ raceway ذوب در فواصل گام ساچمه ها اتفاق افتاده به دلیل پیش بار گذاری preload بیش از حد – خرابی ذوب سطحی seizure مانا تجارت سروش
رینگ خارجی بلبرینگ تماس زاویه ای – angular contact ball bearing – تغییر رنگ raceway ذوب در فواصل گام ساچمه ها اتفاق افتاده به دلیل پیش بار گذاری preload بیش از حد – خرابی ذوب سطحی seizure مانا تجارت سروش

روشهای جلوگیری از خرابی ذوب سطحی

 • مطالعه مجدد روانکار و روش روانکاری
 • مطالعه و بررسی مجدد تناسب بیرینگ انتخاب شده
 • مطالعه مجدد پیش بار ، لقی داخلی بیرینگ و انطباقات
 • بهبود مکانیزم آب بندی
 • بررسی دقت شافت و هوزینگ
 • بررسی روش مونتاژ
قفسه و ساچمه مربوط به بلبرینگ تماس زاویه ای angular contact ball bearing – ساچمه ها تغییر رنگ داده و مذابهای میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک دارد و قفسه هم بر اثر ذوب خراب شده – دلیل پیش بار گذاری preload بیش از حد – خرابی ذوب سطحی seizure مانا تجارت سروش

خرابی در بیرینگ ها چگونه رخ میدهد؟

آیا بلبرینگ قابل تعمیر است؟

بازسازی رولبرینگ به چه مواردی مربوط است؟

چه بیرینگهایی قابلیت تعمیر و بازسازی دارند ؟

خرابی ذوب سطحیseizure چیست؟

1 thought on “خرابی ربایش – Seizure

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *