خربی فرسایش - fretting

خرابی فرسایش – Fretting bearing

لطفا امتیاز دهید post

یکی از نمونه خرابیهای بیرینگ ها که بسیار هم متداول و رایج است ، Fretting یا برگردان فارسی آن فرسایش میباشد که به وفور میتوان در بلبرینگ ها مشاهده کرد. که بدلیل تکرار لغزش میان 2 سطح رخ میدهد.یا به عبارت دیگر پس از اینکه 2 سطح تماس بسیار روی هم حرکت لغزشی داشته باشند ( یعنی بجای غلتش و یا همراه غلتش لغزش نیز وجود داشته باشد). فرسایش میان سطح تماس و همچنین منطقه تماس بین raceway رینگ و المانهای غلتان یا همان ساچمه و رولرها رخ میدهد.

اشکال فرسایش در بیرینگها:

در بیرینگ ها داخل رینگ داخلی و محل تماس با شافت میتواند منطقه مستعدی برای وقوع فرسایش باشد.

رینگ داخلی بلبرینگ شیار عمیقdeep groove ball bearing – فرسایش روی سطح داخلی رینگ بدلیل وجود لرزش بوجود آمده است – مانا تجارت سروش

ویا سطح خارجی رینگ خارجی که در تماس با هوزینگ میباشد.

البته بر روی سطوح raceway نیز مشاهده میگردد ولی غالبا با شکل fretting corrosion در سطوح درگیر با شافت و هوزینگ مشاهده میشود .

دلایل وقوع فرسایش fretting در بیرینگ ها:

  • روانکاری ضعیف که غالبا باعث فرسایش در سطوح raceway میگردد و ناشی از عدم وجود فیلم سیال مابین رینگ و المانهای غلتان میباشد که موجب لغزش در آن قسمت میشود.
  • لرزش با دامنه نوسان (فرکانس) کوچک باعث حرکت رینگ داخل روی شافت و یا رینگ خارج در داخل هوزینگ میشود که این حرکت بصورت لغزش میباشدو موجب وقوع فرسایش میگردد
  • درگیری ناکافی از تماس کافی بر روی تمام سطح رینگ و شافت یا هوزینگ جلوگیری کرده ، سطح تماس را کاهش میدهد و بصورت مقطعی یا خطی تماس حاصل میگردد. این امر باعث ایجاد فضای خالی در میان سطوح میشود و درگیری شافت و رینگ داخل و یا هوزینگ و رینگ خارج را از سطح به خط یا قسمت کوچکی از سطح تبدیل میکند که باعث تغییر شکل و یا حرکت رینگ بر روی شافت و یا هوزینگ میشود و آن باعث فرسایش ناشی از لغزش میگردد.
سطح داخلی رینگ داخلی بلبرینگ تماس زاویه ای angular contact ball bearing – فرسایش fretting قابل توجه بدلیل درگیری ناکافی Insufficient interference fit بین رینگ و شافت در تمام دور سطح رینگ رخ داده است –

روشهای جلوگیری از فرسایش Fretting

  • استفاده از روانکار مناسب جهت روانکاری مناسب و روان کردن سطوح جهت جلوگیری از تماس سطوح و غلتش روانتر
  • استفاده از پیش بارگذاری جهت بوجود آوردن درگیری کاملتر و افزایش میزان درگیری رینگها با شافت و هوزینگ
  • کنترل میزان انطباق و درگیری میان رینگها و شافت و هوزینگ به جهت تماس بیشتر و جلوگیری از تماسهای خطی ( با استفاده از بالابردن کیفیت سطوح و دایروی بودن رینگ و شافت و هوزینگ )
  • فعال سازی میزان مناسب فیلم روغن در سطوح درگیر و تماس جهت تشکیل فیلم مناسب روغن بین سطوح غلتش ( میان رینگ ها و رولر یا ساچمه ها ) به جهت کاهش و یا حذف لغزش سطوح روی هم
رینگ خارجی بیرینگ سیلندریکال دو ردیفه double row cylindrical roller bearing_ خرابی فرسایش fretting در مسیر عبور رولرها از روی raceway بوجود آمده – مانا تجارت سروش

برای جلوگیری از خرابی بیرینگ چه اقداماتی باید انجام داد

چرا بیرینگ خراب میشود؟

چگونه هزینه نگهداری و تعمیر و بازسازی بلبرینگ را کاهش دهیم؟؟

آیا خرابی فرسایش fretting در رولبرینگ هم بوجود میآید؟

1 thought on “خرابی فرسایش – Fretting bearing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *