لطفا امتیاز دهید page

شرکتهای خارجی تولید تجهیزات از قبیل شرکتهایی همچون

SKF

FAG

TIMKEN

جزو بهترین برندهای بیرینگ هستند درصورتیکه امکان تشخیص اصالت بیرینگ وجود داشته باشد.