شناخت انواع بیرینگ

شناخت بیرینگ

آموزش شناخت بیرینگ بطور کامل و اجزا ء انواع بلبرینگ و رولبیرینگ و بطور کلی تمامی مدلهای بیرینگ ها و مشخصات و خواص بیرینگ ها جهت استفاده طراحان صنعتی در ایران و انجام محاسبات دقیقتر و یادگیری بیشتر دانشجویان و مهندسان خصوصا مکانیک برای طراحی ماشین آلات ، گیربکسها و تجهیزات صنعتی و کاربرد آنها و یاتاقانهای صنایع گوناگون از جمله نفت و پتروشیمی و پالایشگاه و صنایع فولاد سازی و ذوب آهن و معادن و غذایی و آلومینیوم و مس و سایر صنایع

واژه های مربوط به اجزای بیرینگ

 1. رینگ داخل inner ring
 2. رینگ خارجی outer ring
 3. المانهای غلتان: ساچمه ، رولر سیلندریکال ، رولر سوزنی ، رولر مخروطی ، رولر بشکه ای ، رولر توروئیدی( کارب ) – roller element -ball , cylindrical roller , toroidal roller
 4. قفسه – cage
 5. تجهیزات آب بندی : آب بند ساخته شده از الاستومر ، تماس دار یا بدون تماس ، شیلد ساخته شده از ورق فولادی و بدون تماس – sealing device – seal made of elastomer , contact or non contact – shield – made of sheet steel , non contact
 6. قطر خارجی رینگ خارج – outer ring outside dia
 7. سوراخ رینگ داخلی – inner ring bore
 8. قطر شانه رینگ داخل – inner ring shoulder dia
 9. قطر شانه رینگ خارجی – outer ring shoulder dia
 10. شیار رینگ ضربه گیر – snap ring groove
 11. رینگ ضربه گیر – snap ring
 12. سمت پیشانی رینگ خارجی – outer ring side face
 13. شیار جای آب بند – seal anchorage groove
 14. raceway رینگ خارجی – outer ring raceway
 15. raceway رینگ داخلی – inner ring raceway
 16. شیار آب بندی – seal groove
 17. سمت پیشانی رینگ داخلی – inner ring side face
 18. پخ رینگ – chamfer
 19. قطر اصلی بیرینگ – bearing mean dia
 20. عرض کلی بیرینگ – total bearing width
 21. صفحه راهنما – guiding flange
 22. صفحه حفاظتی – retaining flange
 23. زاویه تماس – contact angle
 24. واشر شافت – shaft washer
 25. المان غلتان و قفسه مونتاژی – rolling element and cage assembly
 26. رینگ نشسته در هوزینگ – housing washer
 27. رینگ هوزینگ با سطح نشیمن کروی – housing washer with sphered seat surface
 28. رینگ نشیمن – seat washer
Terminology of bearings

چیدمان بیرینگ نمونه در گیربکس ( شکل 2 )

 1. رولربیرینگ سیلندریکال – cylindrical roller bearing
 2. بلبرینگ چهار نقطه تماس – four point contact ball bearing
 3. هوزینگ – housing
 4. شافت – shaft
 5. شانه جابجایی شافت – shaft abutment shoulder
 6. قطر شافت – shaft dia
 7. صفحه قفل کننده رینگ – locking plate
 8. آب بند شعاعی شافت – radial shaft seal
 9. رینگ فاصله انداز – distance ring
 10. سوراخ هوزینگ – housing bore
 11. درپوش هوزینگ – housing cover
 12. رینگ ضربه گیر – snap ring

هوزینگ ( شکل 3 )

 1. درپوش هوزینگ – housing cap
 2. بدنه هوزینگ – housing base
 3. پاشنه هوزینگ – housing foot
 4. پیچ اصلی – attachment bolt
 5. پیچ درپوش – cap bolt
 6. گودی – dimple
 7. گیریس خور – grease fitting
 8. سوراخ برای آی بولت – hole for eye bolt

نمونه بیرینگ های شعاعی

بلبرینگ Ball bearing

 1. طرح پایه بلبرینگ شیار عمیق تک ردیفه با یا بدون شکاف ورودی باز – Deep groove ball bearing – single row
 2. با شیلد با آب بند تماسی – with shields
 3. تک ردیفه با طراحی باز – single row with fixed section
 4. 2 ردیفه با آب بند تماسی – double row with contact seal
 5. بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه برای ماشینهای عمومی – Angular contact ball bearing
 6. بلبیرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه با دقت ویژه بالا طرح باز با آب بند تماسی و با طرح سزعت بالا آب بند تماسی – single row high and super precision
 7. بلبرینگ تماس زاویه ای با رینگ یک تکه داخلی طرح باز با شیلد با آب بند تماسی با رینگ داخلی 2 تکه – double row with one piece inner ring
 8. بلبرینگ 4 نقطه تماس – four point contact ball bearing
 9. بلبرینگ خود تنظیم با سوراخ سیلندریکال یا مخروطی رینگ داخلی طرح باز – self aligning ball bearing
 10. با آب بند تماسی
 11. با رینگ داخلی کشیده شده – with extended inner ring
 12. رول بیرینگ سیلندریکال تک ردیفه طرح NU با رینگ زاویه ای – Cylindrical roller bearing
 13. طرح N
 14. تک ردیفه طرح NJ با رینگ زاویه ای
 15. طرح NUP

16- رولر بیرینگ تک ردیفه سیلندریکال ( رولبرینگ ) با ظرفیت بالا NCF design – high capacity cylindrical roller bearing single row

17-همان با طرح NNU

18-همان با طرح NN , NNUP

19- رولر بیرینگ تک ردیفه سیلندریکال بصورت 4 ردیفه با سوراخ مخروطی یا سیلندریکال با و آب بند تماسی و یا طرح باز Four row with cylindrical or tapered bore

20-سیلندریکال رولر بیرینگ تک ردیفه با اجزاء کامل full complement cylindrical roller bearing single row با طرح NCF

21-همان با طرح NJG

22-همان بصورت 2 ردیفه با فلنجهای انتگرالی روی رینگ داخلی

23-همان با فلنجهای انتگرالی روی رینگ داخلی و خارجی با آب بندهای تماسی

رولر بیرینگ سوزنی

24-رولر بیرینگ سوزنی با قفسه مونتاژی تک ردیفه Needle roller bearing and cage assemblies

25- همان بصورت 2 ردیفه

26-رولر بیرینگ سوزنی با فنجانی کشیده و انتهایی باز تک و دو ردیفه Drawn cup با طرح پایه باز

27- همان با آب بند تماسی

28-همان با انتهایی بسته تک و دو ردیفه طرح پایه باز

29-همان با آب بند تماسی

30-رولر بیرینگ سوزنی با فلنج ، تک و دو ردیفه بدون رینگ داخلی

31-همان با رینگ داخلی طرح پایه باز با آب بند تماسی

32-همان بدون فلنج ، تک و دو ردیفه با رینگ داخلی

33-همان بدون رینگ داخلی

34-رولر بیرینگ سوزنی خود تنظیم بدون رینگ داخلی ، با رینگ داخلی – alignment needle roller bearing

35-رولر بیرینگ سوزنی ترکیبی ، رولر سوزنی /بلبرینگ اماس زاویه ای تک جهته – combined needle roller bearing

36-همان بصورت دو جهته – double direction

37-رولر سوزنی / بلبرینگ کف گرد با بلبرینگ بدون قفسه – needle roller / thrust ball bearing

38-همان با بلبرینگ کف گرد با قفسه با یا بدون روکش

39-رولر سوزنی / رولر بیرینگ کف گرد بدون روکش

40-همان با روکش

رولبیرینگ مخروطی

41- رولر بیرینگ مخروطی تک ردیفه ( تک بیرینگه ) – tapered roller bearing

42-بیرینگ دوبل شده رو در رو یا پشت به پشت بصورت جفت شده – face to face , back to back

43-بیرینگ مخروطی 2 ردیفه با شکل TDO ( پشت به پشت )

44- همان با شکل TDI ( رو در رو )

45-رولر بیرینگ مخروطی 4 ردیفه با آب بند تماسی طرح باز بصورت TQO و یا طرح TQI

رولبرینگ اسفریکال

46-رولر بیرینگ اسفریکال ( بشکه ای ) با سوراخ شافت سیلندریکال یا مخروطی طرح پایه باز – Spherical roller bearing

47- همان با آب بند تماسی

رولبیرینگ کارب

48-رولر بیرینگ کارب با سوراخ شافت سیلندریکال یا مخروطی طرح پایه باز با قفسه تنظیم و هدایت رولر ها – Carb toroidal roller bearing

49-بصورت بدون قفسه با آب بند تماسی

بلبرینگ کف گرد

50-بلبیرینگ کف گرد تک ردیفه با نشیمن هوزینگ صاف – Thrust ball bearing – with flat housing washer

51-همان با نشیمن هوزینگ اسفریکال ( بشکه ای ) یا بدون واشر نشیمن

52-همان ، دو ردیفه با واشر نشیمن هوزینگ صاف

53-با واشر نشیمن هوزینگ اسفریکال ( بشکه ای ) با یا بدون واشر نشیمن

بلبیرینگ تماس زاویه ای

54-بلبرینگ تماس زاویه ای کف گرد با دقت و کیفیت بالا تک ردیفه ، طرح پایه برای مونتاژ تکی

55-طرح برای تنظیم جفت شده عمومی

56-دو ردیفه طرح پایه

57- طرح پر سرعت

رولبیرینگ کف گرد

58-رولبیرینگ سیلندریکال کف گرد تک ردیفه – Cylindrical roller thrust bearing

59-همان ، دوردیفه ، اجزا رولر و قفسه بصورت کف گرد مونتاژی شافت و واشر های هوزینگ

60-رولر بیرینگ سوزنی کف گرد تک ردیفه بصورت رولرهای سوزنی و قفسه کف گرد مونتاژی ، رینگ های raceway و واشر های کف گرد – Needle roller thrust bearing

رولبرینگ کف گرد اسفریکال

61-رولر بیرینگ کف گرد اسفریکال ( بشکه ای ) تک ردیفه – Spherical roller thrust bearing

رولربیرینگ کف گرد مخروطی

62-رولر بیرینگ کف گرد مخروطی تک ردیفه با یا بدون پوشش پیچی بیرینگ – Tapered roller thrust bearing

63- همان بصورت دو ردیفه

Cam Rollers

64-cam rollers با ساچمه بلبرینگ تک ردیفه

65- همان ، دو ردیفه

66-ساپورت رولر با رولر سوزنی و قفسه مونتاژی بدون راهنمای محوری با یا بدون آب بند تماسی بدون رینگ داخلی یا با رینگ داخلی – Support roller

67-همان با رولر سوزنی ، با واشرهای کناری برای تنظیم محوری با یا بدون آب بند تماسی ، و یا بدون قفسه برای رولرهای سوزنی

68-همان با رولرهای سیلندریکال بدون قفسه با فلنجهای کناری تنظیم محوری با آب بند لابیرنت

69- با آب بند تماسی با آب بند لاملار

Cam followers

70-cam follower با رولر سوزنی ، سری تنظیم محوری و صفحه کناری و فلنجهای رولر با یا بدون آب بند تماسی با نشیمن هم مرکز و یا با رولر و قفسه مونتاژی و یا بدون قفسه برای رولرهای سوزنی

71- همان با رولرهای سیلندریکال بدون قفسه ، سری راهنمای محوری ، فلنج رینگ و فلنج رینگ با آب بند لابیرنت با آب بند تماسی با نشیمن هم مرکز یا غیر هم مرکز طوقی شکل

Y-bearing

72-اینسرت Insert بیرینگ ( Y-bearing ) با چنگ پیچی ، رینگ داخلی کشیده شده از یک طرف

73-همان ، رینگ داخلی کشیده شده از دو طرف

74-همان با طوق قفل کن غیر هم مرکز با رینگ داخلی کشیده شده از یک طرف

75- همان با رینگ کشیده شده از دو طرف

76-همان با سوراخ مخروطی و رینگ داخلی کشیده شده از دو طرف برای مونتاژ روی آداپتور اسلیو

77-با رینگ داخلی استاندارد جانمایی شده روی شافت با یک انطباق مناسب

78- همان با سوراخ شش گوش

برند ما

MaTSoco و NIKAMAAN

انواع بلبرینگ ها را چگونه بشناسیم؟

رولبرینگ تراست یا کف گرد چیست؟

تفاوت رولبیرینگ اسفریکال Spherical roller bearing و کارب Carb و کاربردشان چیست؟

علم و دانش بلبیرینگ ها را از کجا بیاموزیم؟

تنوع رولربرینگ ها چیست؟

تفاوت در بیرینگهای مخروطی یک ، دو ، چهار ردیفه چیست؟

خرابیهای بلبیرینگ ها چیست؟

2 thoughts on “شناخت بیرینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *