تعمیر و نگهداری خطوط تولید Maintenance of product lines

تعمیر و نگهداری خطوط تولید

انجام تعمیرات نگهداری و تعویض قطعات و تجهیزات خطوط تولید – پروژه های نصب و راه اندازی تجهیزات خاص – مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات – تعمیر و نگهداری تجهیزات خاص

انجام کلیه خدمات نگهداری و تعمیرات در حین کار و در هنگام توقفات سرد و گرم خطوط تولید خصوصا فولادی و معدنی

دارای تجارب مکفی در زمینه انجام برنامه های P.M و بازرسیهای حین کار خطوط

تهیه برنامه مخصوص P.M و اجرای آن

انجام بازرسی و تعمیر تجهیزاتی همانند بیرینگ ها و گیربکسها در هنگام توقفات بصورت اضطراری و در حین توقفات

ارایه مشاوره و راهنمایی در خصوص عملکرد بهتر تجهیزات و یا رفع عیب تجهیزات و عملکرد خطوط تولید

1 thought on “تعمیر و نگهداری خطوط تولید Maintenance of product lines

Comments are closed.